Formler for cirkler

A = Areal

O = Omkreds

d = diameter


\( A = {r^2} \cdot \pi \)

\( O = 2 \cdot r \cdot \pi \)

\( O = d \cdot \pi \)

 

Cirkeludsnit

Areal:

\(T=\pi \cdot {r^2} \cdot \frac{v}{360} \)

Længde af en cirkelbue, der spænder over v

\(l=2 \cdot \pi \cdot r \cdot \frac {v}{360}\)

 

Cirkelafsnit

Areal: \(A=\frac{1}{2} \cdot {r^2} \cdot ( \frac{\pi \cdot v}{180}  - sin(v) ) \)   hvor v er opgivet i grader

 

Når v er opgivet i radianer, bruges følgende formel:

Areal: \(A = \frac{1}{2} \cdot {r^2} \cdot ( \theta - sin(\theta) )  \)

 

Korde

Kordens længde bestemmes ved:

\(K=2 \cdot r \cdot sin(\frac{v}{2})\)

 

Pilhøjde

Højden fra vinkelret på korden til cirkelperiferien

\(h=r(1-cos(\frac{v}{2}))\)

 

 

 

Se også

Cirklens ligning

 

Annonce