Maple differential-ligninger


Benytter dsolve(ligning)

Eksempel med differential ligning: \(y^{,}=2 - 3 \cdot y(x)\)

\(dsolve \left ( diff \left ( y(x) , x \right ) =2 - 3 \cdot y(x) \right )\)

Giver: \(\frac{2}{3} + e^{-3 \cdot x} + Cl\)

hvor Cl er en vilkårlig konstant, da det er en fuldstændig løsning.

Ønskes der at finde ligningen, der går gennem punkt, for eksempel (4,3),

tilføjes et ekstra argument, husk [ ]

\(dsolve \left ( \left [ diff \left ( y(x) , x \right ) =2 - 3 \cdot y(x) , y(4) = 3 \right ] \right )\)

 

Keywords: Maple, CAD, MAT A, DSOLVE, TI Interactive

 

Se også

Differential-ligninger

Differntialregnings regler

Annonce