Q er den varme, som en stofmængde modtager eller afgiver, når den smelter eller størkner.

 

\(L_{s}\) er stoffets specifikke smeltevarme, og \(m\) er stofmængdens masse:

 

\(Q = m \cdot L_{s}\)

 

For at finde den specifikke smeltevarme \(L_{s} = \frac{J}{kg}\) se i termodynamisk tabel, her på siden.

 

Keywords: Smelteenergi, størkningsenergi

Annonce